Type

Journal Article

Authors

Meidhbhín Ní Úrdail

Subjects

Art & Design

Topics
l mhscr bhinn gaeilge na mumhan irish literature cath cluana tarbh sc alta litr ocht na gaeilge irish language nao munster

Seachadadh Cath Cluana Tarbh sna lámhscríbhinní (2004)

Abstract Is féidir a áiteamh go bhfuil Cath Cluana Tarbh (CCT) ar cheann desna scéalta próis is líonmhaire a cóipeáladh, b’fhéidir, i lámhscríbhinní déanacha na Gaeilge. In aiste réamhráidh a ghabhann lena eagrán de Tóruigheacht Dhiarmada agus Ghráinne ón mbliain 1857, cuirim i gcás, luaigh Standish H. O’Grady CCT i measc na scéalta próis a bhí ‘popular and well known’ i litríocht na Gaeilge. Beagán fé bhun fiche bliain ina dhia’ san, scríbh Proinsias Ó Catháin aiste dar teideal ‘Report on the present state of the Irish Language and literature in the Province of Munster’. D’áirimh an Cathánach ansúd go raibh CCT ar cheann desna scéalta ba choitianta a bhí á scaipeadh sa dara leath den naoú céad déag i lámhscríbhinní Gaeilge na Mumhan.Tagann an fhianaise fé mar atá sí inniu againn leis an méid sin. Tá naoi is cheithre scór lámhscríbhinní tagaithe anuas slán chugainn ina bhfuil an scéal próis dar teideal CCT mar chuid dá n-abhair. Go deimhin, is ceart aon fhoinse amháin eile a áireamh anso chomh maith i.e. LS 27 aluaigh an Canónach Pádraig de Paor i measc na lámhscríbhinní Gaeilge a bhí ina sheilbh.Tá an lámhscríbhinn úd ar iarraidh inniu ó chnósach an Phaoraigh, áfach, atá ar coimeád anois i leabharlann Choláiste na hOllscoile, Corcaigh.
Collections Ireland -> University College Dublin -> School of Irish, Celtic Studies and Folklore
Ireland -> University College Dublin -> Irish, Celtic Studies and Folklore Research Collection
Ireland -> University College Dublin -> College of Arts and Humanities

Full list of authors on original publication

Meidhbhín Ní Úrdail

Experts in our system

1
Meidhbhín Ní Úrdail
University College Dublin
Total Publications: 43