Type

Journal Article

Authors

Meidhbhín Ní Úrdail

Subjects

Architecture

Topics
bh altraidisi n na halban ocht haois d ag seo fearghal raghallaigh mac m ire scr king

Dán ar Mhurchadh mac Briain Bhóraimhe agus Ríoghain Átha Cliath (2000)

Abstract Cuirtear eagar anso ar dhán ná fuil ach leagan lámhscríbhinne amháin de ar marthain in Egerton 155 (E). Dánta ón dtréimhse iarchlasaiceach a bhaineann le Cúige Uladh agus Oirghialla is abhar don lámhscríbhinn seo a scríbh Fearghal Ó Raghallaigh idir na blianta 1790 agus 1796.2 Is ón scríobhaí céanna a tháinig LS 26 i leabharlann King’s Inns, a críochnaíodh i 1793.3 Bíodh is ná tugann Ó Raghallaigh aon log scríbhte sa dá lámhscríbhinn seo, tá na cuntaisí orthu sna catalóga ar aon fhocal gur dócha gur de bhunadh Ultach nó de bhunadh thuaisceart Laighean é. Go deimhin, tá sé áitithe go mb’fhéidir gurb ionann iad Fearghal Ó Raghallaigh agus Farrel O Reilly, Easpag caitliceach na Cille Móire (1806-29), a rugadh i bparóiste Chill Mhaighneann ar an dteorainn idir an Mhí agus an Cabhán.4 Más beag féin é an teolas ar chúlra scríobhaí E, is féidir a mheas ar a shon san, ar fhianaise na teangan féin (a scrúdaítear níos mine anso thíos), gur i nGaeilge Uladh a scríbh sé.
Collections Ireland -> University College Dublin -> School of Irish, Celtic Studies and Folklore
Ireland -> University College Dublin -> Irish, Celtic Studies and Folklore Research Collection
Ireland -> University College Dublin -> College of Arts and Humanities

Full list of authors on original publication

Meidhbhín Ní Úrdail

Experts in our system

1
Meidhbhín Ní Úrdail
University College Dublin
Total Publications: 43