Type

Journal Article

Authors

Meidhbhín Ní Úrdail

Subjects

Language

Topics
genre fad ocht haois d ag sc alta r m nsa ochta gaeilge seo darach scola ild nao haois d ag

Ag tógaint ar chlocha mullaigh na litríochta (2015)

Abstract Pléisiúr ó chroí agus ónóir phearsanta domsa is ea é an t-úrscéal is déanaí le Darach Ó Scolaí, Na Comharthaí, a lainseáil anseo anocht. Féadaim a dheimhniú go bhfuil arís seod eile litríochta curtha ar fáil ag an bhfear ildánach seoa rug an chraobh leis sa bhliain 2007 nuair a bhuaigh sé duais Oireachtais don gcéad úrscéalaige An Cléireach. Tá a fhios san agaibh ar fad gan dabht, agus tá a fhios agaibh chomh maith go bhfuil i measc na saothar eile próis againn uaidh Feis Tigh Chonáin (2000) agus An Ceithearnach Caolriabhach(2002). A i thinsintí is ea iad seo ar Feis Tighe Chonáin Chinn tSléibheagus Eachtra an Cheithearnaigh Chaoi lriabhaigh, dhá scéal próis a bhaineann le genre na scéalta rómánsaíochta Gaeilge agus atá tagtha anuas chugainn i lámhscríbhinní ón seachtú, ón ochtú agus ón naoú céad déag in Éirinn agus in Albain. Ag cuimhneamh dúinn, mar sin,ar an méid sin ar fad, leabhar na hoíche anocht san áireamh, ba mhaith liomsa aitheantas a thabhairt don tuiscint shoiléir ón taobh istigh agus don mbreithiúnas meáite, údarásach, dá réir, atá ag Darach Ó Scolaí ar phrós comhaimseartha na Gaeilge. Go deimhin, ní miste liom tagairt don áiteamh stuama a dhein sé le déanaí ar Tuairisc.ie. Thagair Darach ansan, mar shampla, don bhfreagracht as próiseas na foilsitheoireachta is ceart d’Oireachtas na Gaeilge a thuiscint.
Collections Ireland -> University College Dublin -> School of Irish, Celtic Studies and Folklore
Ireland -> University College Dublin -> Irish, Celtic Studies and Folklore Research Collection
Ireland -> University College Dublin -> College of Arts and Humanities

Full list of authors on original publication

Meidhbhín Ní Úrdail

Experts in our system

1
Meidhbhín Ní Úrdail
University College Dublin
Total Publications: 43