Type

Journal Article

Authors

Meidhbhín Ní Úrdail

Subjects

Journalism & Mass Media

Topics
gaeilge scr nualitr ochta dr ma mhair ad n ghr da creative writing world war

An Triail le Mairéad Ní Ghráda (1999)

Abstract Is minic ráite é gur bhliain thábhachtach í an bhliain 1939 i stair na nualitríochta Gaeilge. Labhair Breandán Ó Doibhlin ar “a new up surge of creative writing [which] coincided more or less with the outbreak of the Second World War”, mar shampla, agus tá sé ráite ag Seán Ó Tuama gur sa bhliain “sin a thosaigh forbairt na nualitríochta”. Is sa bhliain chéanna sin leis a athbhunaíodh an tOireachtas; tugadh thar n-ais do scríbhneoirí na Gaeilge an forum fé leith a bhíodh ann chun a saothar a chur os comhair a bpobal éisteachta agus a bpobal léitheoireachta. Agus is go fonnmhar a chuaigh scríbhneoirí Gaeilge i mbun pinn ag cumadh filíochta, ag saothrú próis agus ag forbairt na drámaíochta –ní gá dhom é seo a áiteamh oraibh-se, na múinteoirí, a bhíonn ag plé le mórán den abhar so in bhúr gcúrsaí meánscoile, idir chúrsaí sinsearacha agus chúrsaí sóisearacha.
Collections Ireland -> University College Dublin -> School of Irish, Celtic Studies and Folklore
Ireland -> University College Dublin -> Irish, Celtic Studies and Folklore Research Collection
Ireland -> University College Dublin -> College of Arts and Humanities

Full list of authors on original publication

Meidhbhín Ní Úrdail

Experts in our system

1
Meidhbhín Ní Úrdail
University College Dublin
Total Publications: 43