Type

Conference Proceedings

Authors

Rory O'Connor
Murat Yilmaz

Subjects

Computer Science

Topics
ras organization development scale gamification software engineering scrum development approaches application software development

Application of Scrumban and Gamification approaches to a small scale software development organization [in Turkish] (2013)

Abstract ̧Cevik metotların yazılım projelerindeki genel dinamik ve sağlan- ması hedeflenen amaçlar doğrultusunda melezlenmesi son yıllarda yazı- lım sektöründe sıkça uygulanmaya başlayan rutin bir pratik halini al- maktadır. Böyle yaklaşım yardımı ile çevik süreçler arasında sistematik bir özelleştirme sağlanarak, takım ve süreç üretkenliklerini açısından olu- şabilecek problemlerin kontrol altına alınması hedeflenmektedir. Bu ma- kalede, küçük ölçekli bir yazılım geliştiren organizasyon için Scrum yön- teminden, Scrumban yöntemine geçiş süreci ve oyunlaştırma teknikleri kullanılarak sağlanan süreç iyileştirme uygulaması anlatılmıştır. Uygu- lama sırasında duruma özel olarak kurgulanan odak grup çalışması, anket çalışması ve yarı yapılandırılmış görüşmeler doğrultusunda kurgulanan araştırma yöntemi açıklanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmadan elde edilen gözlemler göstermektedir ki böyle yaklaşım sayesinde gerek örgütsel, ve gerekse yöntemsel bağlamda bazı iyileştirmeler sağlanabilmektedir.
Collections Ireland -> Dublin City University -> Publication Type = Conference or Workshop Item
Ireland -> Dublin City University -> DCU Faculties and Centres = DCU Faculties and Schools: Faculty of Engineering and Computing: School of Computing
Ireland -> Dublin City University -> DCU Faculties and Centres = Research Initiatives and Centres: Lero: The Irish Software Engineering Research Centre
Ireland -> Dublin City University -> Subject = Computer Science
Ireland -> Dublin City University -> DCU Faculties and Centres = DCU Faculties and Schools
Ireland -> Dublin City University -> Status = Published
Ireland -> Dublin City University -> Subject = Computer Science: Software engineering
Ireland -> Dublin City University -> DCU Faculties and Centres = DCU Faculties and Schools: Faculty of Engineering and Computing
Ireland -> Dublin City University -> DCU Faculties and Centres = Research Initiatives and Centres

Full list of authors on original publication

Rory O'Connor, Murat Yilmaz

Experts in our system

1
Rory O'Connor
Dublin City University
Total Publications: 197
 
2
Murat Yilmaz
Dublin City University
Total Publications: 51