Type

Conference Proceedings

Authors

Rory O'Connor
Murat Yilmaz

Subjects

Mathematics

Topics
game personality development sec software development software engineering software measurement type software organizations

A personality type measurement game considered for software development organizations [in Turkish] (2013)

Abstract Myers-BriggsKişilikGöstergesi(MBKG)yazılımendüstrisindesık kullanılan ölçüm araçlarından birisidir. Yazılım mühendisliği alanında MBKG kullanılarak bir çok kişilik tipi araştırması ve alan çalışması ya- pılmıştır. Ancak bu yöntem bir grup araştırmacı tarafından bireylerin arzu edilen cevapları gerçek düşüncelerine tercih ettikleri yönünde eleş- tirilmiştir. Bütün bu eleştirel görüşlere rağmen, yazılım geliştiren orga- nizasyonlar için özel olarak geliştirilmiş, kullanıcı etkileşimini ön plana çıkartarak bireyleri gerçek kişilik tiplerini ortaya çıkartmak için kullanı- labilecek bir kişilik tipi testi tasarlanmıştır. Bu makalede yazılım geliştiren organizasyonda çalışan bireylerin kişi- lik tiplerini ortaya çıkartmak için üretilmiş bir kişilik ölçüm enstrümanı sunulmaktadır. Bu araç, uygulamalı bir durum çalışması sonucunda, ya- zılım geliştiricilerine özel olarak kurgulanmış, geliştirilen kartlarının yar- dımı ile bireylere ve gruplara interaktif olarak uygulanmıştır. Güvenilirlik ölçümü yapmak için seçilen bir grup katılımcı üzerinde iki ölçüm yapılmış ve elde edilen bulgular sunulmuştur. Sonuçlar göstermektedir ki etkile- şimli bir uygulama klasik MBKG yaklaşımlarına göre önemli avantajlar içerebilmektedir.
Collections Ireland -> Dublin City University -> Publication Type = Conference or Workshop Item
Ireland -> Dublin City University -> DCU Faculties and Centres = DCU Faculties and Schools: Faculty of Engineering and Computing: School of Computing
Ireland -> Dublin City University -> DCU Faculties and Centres = Research Initiatives and Centres: Lero: The Irish Software Engineering Research Centre
Ireland -> Dublin City University -> Subject = Computer Science
Ireland -> Dublin City University -> DCU Faculties and Centres = DCU Faculties and Schools
Ireland -> Dublin City University -> Status = Published
Ireland -> Dublin City University -> Subject = Computer Science: Software engineering
Ireland -> Dublin City University -> DCU Faculties and Centres = DCU Faculties and Schools: Faculty of Engineering and Computing
Ireland -> Dublin City University -> DCU Faculties and Centres = Research Initiatives and Centres

Full list of authors on original publication

Rory O'Connor, Murat Yilmaz

Experts in our system

1
Rory O'Connor
Dublin City University
Total Publications: 197
 
2
Murat Yilmaz
Dublin City University
Total Publications: 51