Type

Journal Article

Authors

David Stifter

Subjects

Language

Topics
seo ann

An léann ceilteach san ostair (2013)

Abstract Tá difríocht shuntasach amháin ann idir an Léann Ceilteach sa Ghearmáin – tír lenar bhain líon sonrach de scoláirí iomráiteacha Ceiltise ón naoú haois déag anuas – agus san Ostair: níor bhain oiread agus scoláire iomráiteach Ceiltise leis an Ostair go dtí le dhá ghlúin anuas.1 Dealraíonn sé nach bhfuil ach aon eisceacht amháin ón méid seo: Julius Pokorny, ach is féidir Pokorny a chomhaireamh i measc scoláirí na Gearmáine agus ní i measc scoláirí na hOstaire. Is ar éigean a deir Seán Ó Lúing, mar shampla, aon fhocal faoin Ostair agus faoi scoláirí na hOstaire ina leabhar faoin Léann Ceilteach san Eoraip.2 Toisc nach ndearnadh tuairisc uileghabhálach ar imeachtaí an Léinn Cheiltigh san Ostair roimhe seo, is feiliúnach an rud é, ar an gcéad dul síos, cnuasach cuimsitheach de scoláirí Ostaracha a raibh nó a bhfuil suim acu i ngnéithe den Léann Ceilteach a chur i láthair. Is fearr focail tosaigh a rá fúthusan, agus is fearr stair an Léinn Cheiltigh san Ostair ina hiomláine a chur i láthair agus na bealaí difriúla a ndeachaigh an Léann Ceilteach a thaispeáint, seachas mionchuntas a thabhairt ar dhaoine ar leith. I ndeireadh an ailt, bainfear triail as léargas a thabhairt ar threonna an Léinn Cheiltigh san Ostair. Táthar ag súil go soláthróidh an suirbhé seo pointe tosaigh do shainscrúduithe ar scoláirí ar leith amach anseo.
Collections Ireland -> Maynooth University -> Academic Unit = Faculty of Arts,Celtic Studies and Philosophy: School of Celtic Studies
Ireland -> Maynooth University -> Type = Article
Ireland -> Maynooth University -> Status = Published
Ireland -> Maynooth University -> Academic Unit = Faculty of Arts,Celtic Studies and Philosophy: School of Celtic Studies: Early Irish (Sean Ghaeilge)
Ireland -> Maynooth University -> Academic Unit = Faculty of Arts,Celtic Studies and Philosophy
Ireland -> Maynooth University -> Open Access DRIVERset

Full list of authors on original publication

David Stifter

Experts in our system

1
David Stifter
Maynooth University
Total Publications: 47